Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Ömerli Mahallesi, Ömerli Sk. No:208 A Bandırma Balıkesir adresinde mukim BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (“BANVİT”) www.banvit.com internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) kullanıcılarının kişisel verilerini koruma amacıyla işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasını (“Politika”) hazırlamıştır. 


Hizmet sunabilmek için kullanıcıların belli kişisel bilgi ve detaylarını bildirmelerini rica etmemiz gerekebiliyor; bu nedenle tarafımıza sağlanan verileri işleme ve kullanma usulümüzü ve yöntemlerimizi açıklamak isteriz. 


İşbu Politika aynı zamanda uygun olan durumlarda Kişisel Verilerinizin işlenmesine açık ve bilgilendirilmiş bir şekilde onay verebilmenizi sağlamak üzere size eksiksiz bilgi temin edecektir. 


Genel olarak, sizin sağladığınız veya İnternet Sitesi kapsamında bizim başka şekilde (örneğin Politika’yı kabul ederek katılım sağlanan kampanyalar) elde ettiğimiz her tür bilgi ve veri, BANVİT tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun olarak kullanılacaktır. 


Bu özellikle, BANVİT tarafından gerçekleştirilen tüm Kişisel Veri işlemelerinin meşruiyet, hakkaniyet, şeffaflık, amaçla sınırlılık, saklama süresi, data minimizasyonu, bütünlük ve gizlilik ilkelerine riayet edeceği anlamına gelir. 


VERİ SORUMLUSU 

İnternet Sitesi aracılığıyla gerçekleştirilen tüm Kişisel Veri işleme operasyonlarına ilişkin Veri Sorumlusu, şirket merkezi Ömerli Mahallesi, Ömerli Sk. No:208 A Bandırma Balıkesir adresinde bulunan BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ’dir. BANVİT, Veri Koruma Görevlisi (“VKG”) olarak yerel bir koordinatör tayin etmiştir. Veri işleyicilerinin listesi de dâhil olmak üzere, BANVİT tarafından Kişisel Verilerin işlenmesi konusunda bilgi edinmek için kendisiyle privacy.tr@brf-tr.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 


HANGİ BİLGİLERİNİZİ TOPLUYORUZ? 

İnternet Sitesini kullandığınızda ve özellikle İnternet Sitesinin hizmetlerine erişmek adına İnternet Sitesine bilgi ve (varsa) dosya eklediğinizde, BANVİT birey olarak sizinle ilgili olan ve gerek doğrudan gerekse ek bilgilerle birlikte kimliğinizin belirlenmesine olanak sağlayan bilgileri (“Kişisel Veriler”) toplayabilir ve işleyebilir. Bu bilgiler BANVİT tarafından sizin bilgi sağlamayı tercih ettiğiniz zamanda (yani, BANVİT tarafından İnternet Sitesi üzerinden herhangi hizmet talep ettiğinizde) ya da İnternet Sitesindeki davranışınızın analiz edilmesiyle toplanabilir. 


KULLANICILARIN GÖNÜLLÜ OLARAK SAĞLADIĞI VERİLER 

İnternet Sitesinde bir hesap oluştururken, aşağıda sıralanan amaçlar uyarınca iletişim bilgileri (örn. adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz) ve pazarlama tercihleri gibi belirli Kişisel Verileri bildirmeniz istenecektir. İnternet Sitesinin size, önceden ve geri alınabilir rızanız aracılığıyla, sosyal medyadaki kişisel profilinizle kaydolma izni verdiği (Sosyal Oturum Aç) durumlarda, söz konusu profilde yer alan isim, yaş, yer, ilgi alanları, kişiler ve görüntüler gibi aynı sınırlı bilgilere biz de erişebilir hale geliriz. 


VERİLERE GÖZ ATMA 

İnternetteki tüm sitelerdeki standart uygulamaya uygun olarak, İnternet Sitesinin işleyişi bilgisayar sistemlerinin ve yazılım prosedürlerinin kullanımını içerir. Bu sistem ve prosedürler, rutin işleyişleri kapsamında İnternet Sitesi kullanıcıları hakkında bilgi toplar ve İnternet iletişim protokollerinin kullanımı sırasında bunlar otomatik olarak aktarılır. BANVİT bu bilgileri belirli kullanıcılarla ilişkilendirmek üzere toplamıyor olsa da, tabiatları gereği ve üçüncü şahısların elinde bulunan diğer verilerin işlenmesi ve ilişkilendirilmesi yoluyla, bu türden verilerin kullanıcıyı doğrudan söz konusu bilgiler aracılığıyla veya toplanan diğer belgelerin kullanımı aracılığıyla tespit etmeye olanak sağlaması mümkündür. Hal böyle olunca, bu bilgilerin de Kişisel Veriler olarak düşünülmesi gerekir. Bu bilgiler çerezler veya söz konusu takibi mümkün kılan diğer teknolojiler aracılığıyla IP adresiniz, konumunuz (ülke), bilgisayarınızın alan adları, İnternet Sitesinde istediğiniz kaynaklara ait URI (Tekbiçimli Kaynak Tanımlayıcısı) adresleri, İnternet Sitesindeki faaliyetlerin hakkındaki bilgiler (örneğin, ziyaret ettiğiniz sayfalar, görüntülediğiniz ürünler), sunucuya talep iletmede kullanılan yöntemler, bir talebe yanıt olarak edinilen dosyanın boyutları, sunucu tarafından gönderilen yanıtın durumunu (başarılı, hata vs.) belirten nümerik kod, İnternet Sitemize erişmek için kullandığınız cihaza (örneğin, bilgisayarınız, tablet veya akıllı telefonunuz) dair ayrıntılar gibi, işletim sisteminize ve bilgi işlem ortamınıza dair birtakım parametreleri içerir. 


Söz konusu veriler BANVİT tarafından yalnızca doğru işleyişi sağlamak ve İnternet Sitesine dair herhangi yanlışı ve/veya istismarı tespit etmek adına, İnternet Sitesinin kullanımına dair anonim, istatistiksel amaçlarla, herhangi kullanıcıya ait kimlikleyici ile ilişkilendirilmeden kullanılabilir. Bu veriler aynı zamanda İnternet Sitesi aleyhine işlenen bilişim suçlarının vuku bulması halinde soruşturma yükümlülüğüne ilişkin amaçlarla kullanılabilir.


 VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ

 Verilerin işlenmesi verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya uygun prosedürler, teknik ve elektronik araçlar yardımıyla gerçekleştirilecektir ve veriyle ilgili olarak toplama, kaydetme, organizasyon, depolama, danışma, hazırlık, değiştirme, seçme, bilgi bulma, hizalama, kullanım, kombinasyon, öbekleme, iletişim, yayma, silme ve imha işlemlerinden, ya da bu faaliyetlerden iki veya daha fazlasının kombinasyonundan oluşur.


 BU VERİLERİ NİÇİN İŞLİYORUZ? İŞLEMENİN AMAÇLARI VE HUKUKİ DAYANAKLARI

 BANVİT, İnternet Sitesi aracılığıyla toplanan Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanmak niyetindedir:

 1. Hesap oluşturma izni vermek; BANVİT’ten bilgi almak ve anlık bildirimlerle size uyarılar göndermek de dâhil olmak üzere, talep ettiğiniz cevap veya hizmetleri sağlamak; BANVİT’in herhangi kayıt hizmetine yönelik oturum/şifre bilgilerinizi kaybetmeniz veya unutmanız halinde kimliğinizi doğrulamak ve size yardımcı olmak; kayıtlı bir kullanıcı profili oluşturmanıza ve sürdürmenize imkân vermek; talep ettiğiniz işlem ve kayıtları işlemek; gerektiğinde sizinle temasa geçmek ve e-postalar da dâhil olmak üzere istek ve sorgularınıza cevap vermek; hizmet olarak abone olduğunuz bültenleri size göndermek (sadece bilgilendirici içeriğe sahip olanları); talep edebileceğiniz herhangi diğer hizmeti sunmak (“Hizmet Temini”).

   Söz konusu işleme, talep edilen hizmetlerin sağlanabilmesi ve dolayısıyla, taraf olduğunuz bir anlaşmanın ifa edilebilmesi ya da herhangi bir anlaşmaya girmeden önce talep ettiğiniz tedbirlerin tatbik edilebilmesi için gerekli olduğundan, ilgili amaçlar için verilerin işlenmesi konusunda herhangi onay gerekmez (KVKK madde 5/2/c).

   Kişisel Verilerinizi bu amaçlar için BANVİT’e verme zorunluluğunuz yoktur; ancak vermemeniz halinde, BANVİT size herhangi hizmet sunamayacaktır. 

 2. Doğrudan pazarlama da dâhil olmak üzere pazarlama, promosyon ve reklam yapmak, ayrıca BANVİT’in ürünleri ve hizmetleriyle ilgili olarak e-posta, SMS, anlık bildirim, pop-up bantlar, anında mesaj, operatör tarafından telefon aramaları, BANVİT’in sosyal medya sayfaları aracılığıyla çalışmalar, araştırma, piyasa istatistikleri veya anketleri gerçekleştirmek (“Pazarlama”). 

  Bu amaçlarla yapılacak işleme operasyonları onayınıza tabidir. Kişisel Verilerinizin BANVİT tarafından kullanılması için onay verme zorunluluğunuz kesinlikle yoktur ve bunları vermemek sizin için herhangi olumsuz sonuç doğurmaz. Verilen herhangi onay daha sonradan geri alınabilir. 

 3. İnternet Sitesini kullanarak önceden talep etmiş olduklarınıza özdeş veya benzer, BANVİT tarafından sağlanmış ürünler ve hizmetlerle ilgili doğrudan e-posta yoluyla pazarlama metinleri göndermek suretiyle gelecekteki pazarlama, promosyon ve reklam faaliyetleri için (“Soft Spam”). 

  Bu amaçlarla yapılan veri işlemesi, BANVİT’in kendi sağladığı ve İnternet Sitesinden önceden satın almış olduklarınıza özdeş veyahut benzer ürün ve hizmetlerle ilgili olarak size doğrudan e-posta pazarlama mesajları yollamadaki meşru menfaatine dayanır. Bu türden iletilerin alt kısmında bulunan linkleri kullanmak suretiyle söz konusu iletileri engelleyebilirsiniz; bu blokaj sizin için herhangi olumsuz sonuç doğurmaz (yalnızca BANVİT’dan bu tür iletiler almazsınız). 

 4. Profil oluşturma çerezlerini kullanarak (“Profilleme”) İnternet Sitesinde seçtiğiniz tercihlere ve yaptığımız seçimlere, ayrıca İnternet Sitesindeki genel faaliyetlerinize ilişkin bilgileri toplamak ve analiz etmek suretiyle İnternet Sitemiz üzerinde kullanıcı profilinizi oluşturmak (bireysel ve/veya topluluk profilleri). Bu bilgiler mümkün olan hallerde, İnternet Sitesi aracılığıyla sağlanan bilgileri kişiselleştirmek ve tercih ve seçimlerinize uygun hale getirmek, ayrıca size ve ilgi alanlarınıza uygun düşecek bilgi ve reklamlarla hizmet sunmak, ilginizi çekebilecek kişiselleştirmiş tekliflerde bulunmak ve BANVİT’in ilgilenebileceğinizi düşündüğü diğer internet siteleri/hizmetler hakkında bilgi vermek için kullanılacaktır. Bu işleme dâhil olan tüm algoritmalar, işlemin doğruluğunu sağlamak ve sapma kontrolünü yapmak için gereğince test edilmiştir. 

  Bu amaca yönelik işlem, çerez pop-up bandı ve/veya özel bir işaret kutusu aracılığıyla vereceğiniz onaya tabidir. Kişisel Verilerinizin bu amaçla BANVİT tarafından kullanılması için izin verme zorunluluğunuz yoktur ve izin vermemeniz sizin için herhangi olumsuz sonuç doğurmaz (yalnızca, İnternet Sitesindeki kullanıcı deneyiminizin daha fazla kişiselleştirilmesinden yararlanamazsınız). Ayrıca verilen onay sonradan cihaz ayarlarınızı değiştirerek veya yukarıda verilen adres üzerinden BANVİT ile iletişime geçerek geri alınabilir. 

 5. Kullanıcıların İnternet Sitemizdeki yarışmalara veya ödüllere katılım göstermesi halinde, söz konusu yarışmalara dair düzenlemeler de dâhil olmak üzere, 

  • BANVİT’in belli türlerdeki Kişisel Verileri toplamasını ve/veya işlemesini gerektiren yasalara uymak için (“Uyumluluk”). BANVİT’e herhangi Kişisel Veri temin ettiğinizde, BANVİT bunları vergi, gümrük veya diğer hukuki zorunluluklara uymak adına Kişisel Verilerinizi elde bulundurmak ve yetkili makamlara bildirmek de dâhil olmak üzere, geçerli yasalara uygun olarak işlemek zorundadır. Söz konusu işlem bir hukuki zorunluluğa riayet için zorunlu olduğundan, verilerin bu amaçla işlenmesi için herhangi onay gerekmez (KVKK madde 5/2/ç). 
  • İnternet Sitesinin herhangi suiistimalini veya İnternet Sitesi aracılığıyla gerçekleştirilen herhangi hileli faaliyetleri önlemek ve tespit etmek (“Suiistimal/Dolandırıcılık”). BANVİT’in, (potansiyel suç amaçlı) hileli faaliyetleri veya İnternet Sitesinin istismarını önleme ve tespit etmedeki meşru menfaatlerini izleyebilmesi adına söz konusu amaçla işlem yapılması zorunludur. 
  • Hizmet teminimizi analiz etmek ve iyileştirmek, İnternet Sitesini geliştirmek, BANVİT’in pazarlama faaliyetlerinin ve hizmetlerinin etkinliğini değerlendirmek, BANVİT’in kurumsal müşterileri ve kayıtlı kullanıcıları üzerinde istatistiksel ve demografik analizler gerçekleştirmek (“Matematiksel Analiz/Analytics”). BANVİT’in İnternet Sitesinin gelişimi ve idaresindeki meşru menfaatlerini izlemesi ve İnternet Sitesinde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için söz konusu işlem gereklidir. 
  • Kullanıcılardan İnternet Sitesinin kamusal sayfalarına göz atabilmeleri için Kişisel Veri temin etmeleri istenmez. Yukarıda bahsedilen amaçlara yönelik Kişisel Veri temini ise isteğe bağlıdır; ancak, (duruma göre, kayıt formunda belirtilenler gibi) istenen verileri sunmamak kullanıcıların kayıt işlemini tamamlamasını veya ilgili hizmetlerden yararlanmasını önleyebilir. 

 6. KİŞİSEL VERİLERE KİMLER ERİŞEBİLİR? 

  İlgili faaliyetler ve yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde, Kişisel Verileriniz aşağıdaki gerçek ve tüzel kişilerle (“Alıcılar”) paylaşılabilir: 

  • Kurum içi idari amaçlar için BANVİT (BRF S.A.’e bağlı şirketler) bağlı içindeki diğer şirketler; ve
  • BANVİT adına ve onun talimatları dâhilinde işleme veya yardımcı hizmetler (örn. veri depolama, bizim için mesajlar yollama, web hosting, yarışma/kampanya yönetimi, müşteri hizmeti, İnternet Sitesinin işleyişine dair bilişim hizmetleri, e-posta gönderme) sunan gereğince tayin edilmiş ve gerekli veri işleme anlaşması yapılmadan önce veri koruma olgunluğu BANVİT’nun kontrolünden geçmiş olan veri işleyiciler. BANVİT Group içindeki diğer şirketleri de içerebilecek, atanmış veri işleyicilerin [bilgi işlemcilerin] tam ve güncel listesi veri koruma yetkilimizden edinilebilir; ve 
  • BANVİT tarafından, İnternet Sitesi aracılığıyla hizmetlerin (örn. ağ teçhizatının ve elektronik iletişim ağının teknik bakımı) verilebilmesiyle yakın ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan Kişisel Verileri işlemek üzere yetkilendirilmiş, bu itibarla gizlilik yükümlülüğüne dair taahhütte bulunmuş veya gizlilik konusunda uygun bir hukuki zorunluluğa tabi olan (örn. BANVİT çalışanları) seçkin kişiler; ve 
  • Geçerli yasa veya söz konusu kamu tüzel kişiliklerinin, makam veya yetkililerin bağlayıcı emirleri uyarınca Kişisel Verilerin açıklanabileceği kamu tüzel kişilikleri, makam veya yetkililer. 

  Kişisel Verilerin üçüncü şahıs alıcılara veya vekillere devredilebileceği ya da verilebileceği olağanüstü kurumsal işlem durumları hariç olmak üzere, Kişisel veriler üçüncü şahıslara ifşa veya devir edilemez. 


  VERİ AKTARIMI 

  Kişisel Veriler, BANVİT’in ya da onun tedarikçilerinden herhangi birinin şirket binasının ya da sunucularının bulunduğu, Avrupa Birliği veya Türkiye içindeki diğer ülkelere aktarılabilir. 


  Kişisel Veriler Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Türkiye bölgesi dışına aktarılamaz. 


  ÇOCUKLAR 

  Ebeveyn veya veli/vasilerinin onayı olmaksızın, 16 yaşından küçük çocuklara ait verileri işleyemeyiz. Bu sebeple, İnternet Sitesine göz atmaya ya da BANVİT’in sunduğu hizmetlere erişmeye niyetlenen, reşit olmayan çocuklara bir ebeveynin veya velinin yardımcı olmasını öneririz. Ebeveynin/velilerin reşit olmayan bir çocuğun İnternet Sitesine erişimini önlemek istemesi halinde, İnternete veya belli internet sitelerine erişimi kontrol eden programlar kolayca edinilebilir. 


  KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ 

  İnternet Sitesi aracılığıyla toplanan ve işlenen tüm Kişisel Veriler imha, kayıp (kaza sonucu kayıp dâhil), izinsiz erişim/kullanım veya esas toplama amacına uymayan kullanım riskini asgariye indirmek üzere saklanacak ve işlenecektir. Bu, BANVİT’in teknik ve örgütsel güvenlik tedbirleriyle sağlanır. 


  KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

  BANVİT genel olarak Kişisel Verilerinizi sadece, toplanma sebebine uygun olarak kesinlikle gerekli olduğu durumlarda saklayacaktır: 

  • Hizmet Temini için işlenen Kişisel Veriler, söz konusu amaç için kesinlikle gerekli olduğu düşünülen süre boyunca BANVİT tarafından saklanacaktır. Bununla birlikte, hizmetlerle ilgili herhangi talebe yanıt vermemiz veya Hizmet Teminine dair potansiyel yükümlülüklerle ilgili olarak BANVİT’in menfaatlerini korumamız gereken durumlarda, bilgiler daha uzun süre saklanacaktır. 
  • Pazarlama ve Profilleme için işlenen Kişisel Veriler, onay verdiğiniz andan itibaren söz konusu onayı geri çektiğiniz zamana kadar BANVİT tarafından saklanır. Onay geri çekilmemişse, 24 aylık sabit aralıklarla yenilenmesi istenir. Onay geri çekildiğinde (veya bir yenileme talebi sonrası verilmediğinde), Kişisel Veriler, BANVİT’in bu işleme dair potansiyel yükümlülüğüyle ilgili olarak gerektiği için halen BANVİT tarafından saklanabilirse de, artık bu amaçlar için kullanılmaz. 
  • Soft Spam için işlenen Kişisel Veriler, BANVİT tarafından size sağlandığı andan bu işleme itiraz etmenize kadar BANVİT tarafından saklanacaktır. İtiraz ettiğinizde, Kişisel Veriler, özellikle BANVİT’in bu işleme dair potansiyel yükümlülüğüyle ilgili menfaatlerini korumak adına gerektiği için halen BANVİT tarafından saklanabilirse de, artık bu amaçlar için kullanılmaz. 
  • Uyumluluk için işlenen Kişisel Veriler, söz konusu verilerin kendisi için işlendiği belli hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süre boyunca BANVİT tarafından saklanır.
  • Suiistimali/Dolandırıcılığı önlemek ve Matematiksel Analiz yapmak için işlenen Kişisel Veriler, toplanma amacını yerine getirmek adına kesinlikle gerekli görüldükleri süre boyunca BANVİT tarafından saklanır. 
  • Kanun uyarınca daha uzun bir süre boyunca saklamamız gereken veriler hariç olmak üzere, bahsi geçen sürelerin sonunda tüm veriler silinir veya anonim hale getirilir. 

  HAKLARINIZ NELER? BUNLARI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

  Veri sahibi olarak aşağıdaki hakları her zaman kullanma hakkınız bulunmaktadır: 

  1. İşveren tarafından işlenen Kişisel Verileri Banvit’ten isteme (ve/veya bu Kişisel Verilerin bir kopyasını elde etme), Kişisel Verilerinizin işlenmesiyle ilgili bilgileri sorma;
  2. Yanlış veya eksik olduğu durumlarda, Banvit tarafından işlenen Kişisel Verileri düzeltme veya güncelleme;
  3. Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekmediğini veya başka şekilde yasadışı olduğunu düşündüğünüz durumda, Banvit tarafından işlenen bu verilerinizin silinmesini isteme;
  4. İşlenen Kişisel Verilerin yanlış olduğunu veya işlenmesinin gereksiz yahut yasadışı olduğunu düşündüğünüz yahut verilerin işlenmesine itiraz ettiğiniz durumda Kişisel Verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını isteme;
  5. Yaygın kullanılan ve bilgisayar tarafından okunabilen bir formatta İşveren'e verdiğiniz Kişisel Verilerin bir kopyasını elde etme ve bu Kişisel Verilerin bir başka Veri Sorumlusu’na iletilmesini isteme hakkı;
  6. Belirli bir amaçla İşveren'in Kişisel Verilerinizi işlemesini önlemesi gerektiğine inandığınız özel durumunuzla ilgili nedenlere dayalı olarak, Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etme; ve
  7. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınınızın giderilmesini talep etme; ve
  8. Kişisel Verilerinizin işlenmesine yasal dayanak oluşturan, işlenmeye yönelik izninizi geri çekme; bu, izninizi geri çekmeden önce gerçekleştirilen veri işlemenin yasaya uygunluğunu etkilemeyecektir. 

  Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu (i) yazılı olarak veya (ii) kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (iii) bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak ve privacy.tr@brf-tr.com adresine yazmak suretiyle Banvit’e teslim etmeniz gerekmektedir. Banvit tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Banvit tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Banvit’te kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Banvit’te kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz. 


  Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Banvit için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 


  Son olarak, bilgilerinizi kanunsuz bir şekilde ele aldığımızı ve işlediğimizi düşünmeniz halinde, şikâyetlerinizi Türkiye Kişisel Veri Koruma Kurumuna iletebilirsiniz. 


  DEĞİŞİKLİKLER 

  İşbu Politika 1 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. BANVİT’in işbu Politikayı kısmen veya tamamen tadil etme (örneğin geçerli yasadaki değişiklikler sonucunda)  hakkı saklıdır. BANVİT söz konusu değişiklikleri ortaya kondukları andan itibaren tarafınıza bildirecek ve bunlar İnternet Sitesinde yayınlanır yayınlanamaz bağlayıcı olacaktır. Bu sebeple BANVİT, Politikanın en son, güncellenmiş sürümüne aşina olabilmeniz ve böylelikle, BANVİT’in Kişisel Verileri nasıl topladığı ve kullandığı konusunda bilgi sahibi olabilmeniz adına, işbu Politikayı düzenli olarak ziyaret etmenizi önerir.